ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ / ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ / FORD / ESCORT
    1990-1992
    1993-1995
    1995-1998