ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ / ΧΕΡΟΥΛΙΑ / HYUNDAI / EXCEL
    1990-1992
    1992-1994